Keurmerken

Wij dragen trots onderstaande keurmerken.

Keurmerk ABU logo

ABU

Wij zijn lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. Dat is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van ruim 150 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en grootbedrijf van de uitzendbranche. (www.abu.nl)

Keurmerk NEN 4400-1 logo

NEN 4400-1

Wij zijn gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm. Die bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

Keurmerk Erkend Leerbedrijf logo

Erkend Leerbedrijf

Wij zijn een door stichting ECABO erkend leerbedrijf en hebben daarmee de mogelijkheid om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs. De MBO-opleidingen waarvoor de erkenning geldt, staan vermeld in het register erkende ECABO-leerbedrijven.

Keurmerk SNA Keurmerk logo

SNA Keurmerk

De afkorting SNA betekent Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keurmerk is in het leven geroepen om de risico’s te beperken omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid.

Als een organisatie SNA-gecertificeerd is, kan deze aantonen dat deze op een betrouwbare manier zaken doet. Het is voor iedereen duidelijk dat A-Flex zich aan de regels houdt en dat A-Flex meewerkt om de arbeidsmarkt in Nederland eerlijker en gezonder te maken.

Keurmerk SNF Keurmerk logo

SNF Keurmerk

De afkorting SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Met het SNF keurmerk toont u aan bij gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers en omwonenden van de huisvestingslocaties dat deze voldoen aan de gestelde normen. Zo zorgt het keurmerk ervoor dat u het vertrouwen wint van al deze stakeholders. De kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten is hiermee gewaarborgd.

Contact us!